Square root
VBT
Calculator
magnet

Doan T

26 tháng 12 2022 15:42

câu hỏi

Giúp em tìm giá trị X để A là số nguyên

Giúp em tìm giá trị X để A là số nguyên

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 13:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Doan T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Doan T, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

:Tính c) 28.64+28.36=

0

Được xác nhận