Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung T

12 tháng 10 2022 11:50

câu hỏi

giúp em phần nhận xét và giải thích

alt

3

1


Mfkdjwadskdasj M

12 tháng 10 2022 13:18

<p>cn xcnvkx</p>

cn xcnvkx

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận