Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

30 tháng 10 2022 13:10

câu hỏi

giúp em nhanh ạ mai em nộp r kiến làm việc hơn chậm ạ

alt

8

1

Được xác nhận

Đ. Châu

31 tháng 10 2022 07:03

Được xác nhận

<p>Chào em Thao N,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tìm từ có phiên âm khác so với các từ còn lại.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>1. pleasure</p><p>2. terrible</p><p>3. bored</p><p>4. theatres</p><p>5. narrow</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô giải đáp nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Chào em Thao N, 

 

Đây là dạng bài tìm từ có phiên âm khác so với các từ còn lại. 

Đáp án: 

1. pleasure

2. terrible

3. bored

4. theatres

5. narrow

 

Hãy đặt nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô giải đáp nhé. 

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc: 1. There ( be ) a bag and some books on the table. 2. I ( not play ) football now. I'm tired. 3. He often ( ride ) his bicycle to school. 4. You must ( arrive ) on time. 5. The school year in Viet Nam ( start ) on September 5th.

43

Được xác nhận