Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia L

16 tháng 10 2022 01:45

câu hỏi

giúp em nhanh dc k ạ😥😢

alt

24

3


NThy N

16 tháng 10 2022 05:39

A) 20/21 B) 5/8

Trà M

16 tháng 10 2022 07:00

x=1/8:1/5 x=5/8

Tùng T

17 tháng 10 2022 02:02

1/8 : x = 1/5 x = 1/8 : 1/5 x = 1/8 × 5/1 x = 5/8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)