Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương H

20 tháng 10 2022 13:23

câu hỏi

giúp em môn toán 10 ( giải phương trình và biện luận) với ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 14:50

Được xác nhận

<h2>Xin chào em <strong>Hương H</strong></h2><h2>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10&nbsp;</h2><h2>Bài giải chi tiết :&nbsp;</h2><p>a) 2x<sup>3</sup>+7x<sup>2</sup>+7x+2=0<br>&lt;=&gt;2x<sup>3</sup>+2+7x<sup>2</sup>+7x=0</p><p>&lt;=&gt;2(x<sup>3</sup>+1)+7x(x+1)=0</p><p>&lt;=&gt;2(x+1)(x<sup>2</sup>-x+1)+7x(x+1)=0<br>&lt;=&gt;(x+1)(2x+1)(x+2)=0<br>&lt;=&gt; x+1=0 hay 2x+1=0 hay x+2=0<br>&lt;=&gt; x=-1 hay x=-1/2 hay x=-2<br>Vậy S={-1;-1/2;-2}<br><strong>Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</strong></p><h2>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</h2>

Xin chào em Hương H

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10 

Bài giải chi tiết : 

a) 2x3+7x2+7x+2=0
<=>2x3+2+7x2+7x=0

<=>2(x3+1)+7x(x+1)=0

<=>2(x+1)(x2-x+1)+7x(x+1)=0
<=>(x+1)(2x+1)(x+2)=0
<=> x+1=0 hay 2x+1=0 hay x+2=0
<=> x=-1 hay x=-1/2 hay x=-2
Vậy S={-1;-1/2;-2}
Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)