Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc T

26 tháng 10 2022 12:56

câu hỏi

giúp em đk ạ

alt

12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngọc T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài hóa trị</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Gọi hóa trị của P là x</p><p>Hóa trị của O là II nên ta có:</p><p>x.2=2.5</p><p>x.2=10</p><p>x=5</p><p>Vậy P có hóa trị V</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngọc T

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài hóa trị

Câu trả lời chi tiết như sau:

Gọi hóa trị của P là x

Hóa trị của O là II nên ta có:

x.2=2.5

x.2=10

x=5

Vậy P có hóa trị V

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)