Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

14 tháng 6 2020 10:10

câu hỏi

giúp em giải bài đặt tính rồi tính 167÷25 đi ạ


0

1


Vdhdj H

14 tháng 6 2020 12:38

167 chia 25 bằng 6.68

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hok biết học toán

7

Lihat jawaban (2)