Square root
VBT
Calculator
magnet

20.Trần T

Yêu cầu 4 ngày trước

câu hỏi

giúp em giải bài này với


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

Đã được trả lời 3 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;20.Trần&nbsp;T&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em 20.Trần T     

 Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho đoạn E=[−6;8] và khoảng F=(−∞;−3)∪(2;+∞). Xét câu nào sau đây đúng?

1

Được xác nhận