Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim T

08 tháng 12 2022 09:51

câu hỏi

Giúp em giải bài này với ạ, em cảm ơn!

Giúp em giải bài này với ạ, em cảm ơn! 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 11:55

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Nhôm Bài giải chi tiết: Ta có: nAl=0,46mol nN2O =nN2 =0,03mol Ta thấy sau khi phản ứng => Al dư, HNO3 dư => tiếp tục phản ứng tạo 2 muối nAl phản ứng tạo khí= 0,03.8/3 + 0,03.10/3 = 0,18 => nAl phản ứng tạo muối = 0,46-0,18=0,28 nNH4NO3 = 0,28.3/8=0,105mol Vậy m khan là: 0,46.213 + 0,105.80=106,38g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ em câu này vs ạ. Em cảm ơn ạ

2

Được xác nhận