Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

22 tháng 12 2022 13:30

câu hỏi

Giúp em giải bài này ạ[(-5)+2×7]÷3

Giúp em giải bài này ạ[(-5)+2×7]÷3

 

alt

45

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn D,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>[(-5)+2×7]÷3</p><p>= [(-5)+14]÷3</p><p>= (15-4)÷3</p><p>= 9÷3</p><p>= 3&nbsp;<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn D, 
Bài giải chi tiết:
[(-5)+2×7]÷3

= [(-5)+14]÷3

= (15-4)÷3

= 9÷3

= 3 
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Phong Đ

22 tháng 12 2022 14:18

<p>=[(-5)+14]:3</p><p>=9:3</p><p>=3</p>

=[(-5)+14]:3

=9:3

=3

Nguyễn M

24 tháng 12 2022 12:25

[(-5)+2×7]÷3=[(-5)+14]÷3=9÷3=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận