Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn K

15 tháng 12 2022 08:40

câu hỏi

Giúp em gấp trong câu hỏi này đc ko ạ. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit (Al 2 O 3 ) và criolit (Na 3 AlF 6 ). Để điều chế 4,05 tấn nhôm thì cần bao nhiêu tấn nhôm oxit (Al 2 O 3 ), biết hiệu suất quá trình điện phân là 50%?

Giúp em gấp trong câu hỏi này đc ko ạ.
Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit (Al2O3) và criolit (Na3AlF6). Để điều chế 4,05 tấn nhôm thì cần bao nhiêu tấn nhôm oxit (Al2O3), biết hiệu suất quá trình điện phân là 50%?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:32

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần nhôm và hợp kim của nhôm Bài giải chi tiết: Ta có: Al2O3 -> 2Al 0,075 0,15 => m Al2O3 = 0,075.102/50%=15,3 tấn Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 1,5 mol nguyên tử Al.

1

Được xác nhận