Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

30 tháng 10 2022 13:14

câu hỏi

Giúp em gấp ạ

Giúp em gấp ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:20

Được xác nhận

<p>Chào em NThy N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2<br>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>Số sách là bội chung của 5;6;8</p><p>Có 6=2.3</p><p>8=2<sup>3</sup></p><p>BCNN(5;6;8)=2<sup>3</sup>.3.5=120</p><p>BC(5;6;8)={0;120;240;360;480;...}</p><p>Mà số sách trong khoảng 350 đến 400 quyển nên số sách là: 360 quyển</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em NThy N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 2
Lời giải chi tiết như sau: 

Số sách là bội chung của 5;6;8

Có 6=2.3

8=23

BCNN(5;6;8)=23.3.5=120

BC(5;6;8)={0;120;240;360;480;...}

Mà số sách trong khoảng 350 đến 400 quyển nên số sách là: 360 quyển

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm M biết 97m chia hết cho 5 và 9 1

5

Được xác nhận