Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

30 tháng 10 2022 06:41

câu hỏi

Giúp em . Em đang cần gấp

Giúp em . Em đang cần gấp

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:11

Được xác nhận

<p>Chào em N Thy N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>(2+3x).8-16=24</p><p>(2+3x).8=24+16</p><p>(2+3x).8=40</p><p>2+3x=40:8</p><p>2+3x=5</p><p>3x=5-2</p><p>3x=3</p><p>x=3:3</p><p>x=1</p><p>Vậy x=1</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em N Thy N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

(2+3x).8-16=24

(2+3x).8=24+16

(2+3x).8=40

2+3x=40:8

2+3x=5

3x=5-2

3x=3

x=3:3

x=1

Vậy x=1

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời nhanh chóng, rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)