Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghan N

27 tháng 4 2023 03:36

câu hỏi

giúp em ý c) với ạ, cảm ơn vì đã giúp em ạ

giúp em ý c) với ạ, cảm ơn vì đã giúp em ạ

alt

5

1


Nguyễn T

27 tháng 4 2023 15:02

<p>Theo ý b , pt 1 luôn luôn có 2 ng phân bt x1, x2 với mọi m&nbsp;</p><p>Theo hệ thức Vi - ét ta có : x1+x2=-m (2) , x1x2= -5 (3) &nbsp;bạn nhớ vt dấu và nha do mik vt bàn trên mt nên ko vt đc&nbsp;</p><p>Vì x1x2=-5 nên suy ra x1 khác 0 , x2 khác 0 và x2 = -5/x1 thay vào đk x1^3 + 5x2 = 0 ta được x1^3 - 25/x1 = 0 &lt;=&gt; x1^4 = 25 &lt;=&gt; x1^2= 5 &lt;=&gt; x1=5 , -5&nbsp;</p><p>=&gt; &nbsp;x2= -5,5&nbsp;</p><p>do đó ta có x1+x2 = 0 thay vào 2 ta có -m=0 &lt;=&gt; m =0&nbsp;</p><p>vậy m= 0 ( TMDK)&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Theo ý b , pt 1 luôn luôn có 2 ng phân bt x1, x2 với mọi m 

Theo hệ thức Vi - ét ta có : x1+x2=-m (2) , x1x2= -5 (3)  bạn nhớ vt dấu và nha do mik vt bàn trên mt nên ko vt đc 

Vì x1x2=-5 nên suy ra x1 khác 0 , x2 khác 0 và x2 = -5/x1 thay vào đk x1^3 + 5x2 = 0 ta được x1^3 - 25/x1 = 0 <=> x1^4 = 25 <=> x1^2= 5 <=> x1=5 , -5 

=>  x2= -5,5 

do đó ta có x1+x2 = 0 thay vào 2 ta có -m=0 <=> m =0 

vậy m= 0 ( TMDK) 

 

Nghan N

27 tháng 4 2023 15:07

cảm ơn rất nhiều ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận