Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi P

29 tháng 12 2022 15:52

câu hỏi

Giúp em câu này vs ạ

Giúp em câu này vs ạ

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:19

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần hữu cơ Bài giải chi tiết: Ta có: a mol CO2 có 2O b mol H2O có 1O => mol O trong sản phẩm là: 2a +b mol Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận