Square root
VBT
Calculator
magnet

Pearl G

07 tháng 9 2022 10:50

câu hỏi

Giúp em câu này với ạ Linda didn’t become a famous singer until 2019. (It was not until)

Giúp em câu này với ạ 

Linda didn’t become a famous singer until 2019. (It was not until)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 10:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Pearl G,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh cấu trúc It was not until.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Công thức: It was not until + time phrase + that + S + V</p><p>- Đáp án: It was not until 2019 that Linda become a famous singer.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Pearl G,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh cấu trúc It was not until.

Bài giải chi tiết:

- Công thức: It was not until + time phrase + that + S + V

- Đáp án: It was not until 2019 that Linda become a famous singer.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how are you

15

Lihat jawaban (3)