Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Ý

30 tháng 10 2022 17:26

câu hỏi

Giúp em câu này với ạ

Giúp em câu này với ạ

alt

3

1


R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:36

Xin chào em Như Ý Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ Hợp - Xác Suất Bài giải chi tiết: Gọi số cần lập là abcd TH1: a=1 Bộ 6 số còn lại: 6A3 = 120 số TH2: a=2 => b= 0 c =1 d có 4 cách chọn => 4 số Vậy đáp án của bài là 124 số Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m < 2 + m

3

Được xác nhận