Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

05 tháng 10 2022 08:58

câu hỏi

Giúp em câu d ạ

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 12:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Hình thang</p><p>Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Bài Hình thang

Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận