Square root
VBT
Calculator
magnet

Vu T

06 tháng 4 2020 07:21

câu hỏi

giúp em được không ạ ? Dựa vào đâu người ta phân loại 3 lãnh giới và hệ thống 5 giới ạ


0

1


Lương T

07 tháng 4 2020 10:52

hệ thống 5 giới là dựa vào cách thức lấy các chất dinh dưỡng và cấu tạo hiển vi. 3 lãnh giới là dựa trên việc phân tích chuỗi gen và miêu tả theo nhánh học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để đổi ra mn

0

Lihat jawaban (1)