Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

28 tháng 10 2022 14:07

câu hỏi

Giúp em bài này với nhé

Giúp em bài này với nhé

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;<strong>NThy N,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc toán 6</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>145+2(79-x)=225</p><p>&lt;=&gt; 145 + 2.79 -2x = 225</p><p>&lt;=&gt; -2x = 225 - 145 - 2.79</p><p>&lt;=&gt; -2x = -78</p><p>&lt;=&gt; x = 39</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em NThy N,  

Đây là một bài tập thuộc toán 6

Bài giải chi tiết:

145+2(79-x)=225

<=> 145 + 2.79 -2x = 225

<=> -2x = 225 - 145 - 2.79

<=> -2x = -78

<=> x = 39

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận