Square root
VBT
Calculator
magnet

Demon N

11 tháng 2 2020 13:34

câu hỏi

Giúp em bài này với mọi người ạ lim(2^n - 2n + 3)


1

1


T. Minh

12 tháng 2 2020 08:33

Chào em! Trước hết, với n>4 ta luôn có n^2<2^n Nên(1/n^2)>(1/2^n) hay (n/n^2)>(n/2^n)>0 Mà lim(n/n^2)=lim(1/n)=0 Suy ra lim(n/2^n)=0 Trở lại với bài toán, ta đặt 2^n làm nhân tử chung, ta được: Lim(2^n-2n+3)=lim2^n(1-2.(n/2^n)+3/2^n) =lim2^n(1-2(n/2^n)+3(1/2)^n) Mặt khác Lim2^n=dương vô cực Lim(1-2(n/2^n)+3(1/2)^n)=1 Nên kết quả cuối cùng là dương vô cực Chúc em học tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)

14

Được xác nhận