Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim N

22 tháng 9 2022 11:33

câu hỏi

giúp em ạ


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 11:38

Được xác nhận

<p>Xin chào emKim N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số,Bài 3: Đa thức<br>Bài giải chi tiết: 4xy+5xyz-3xyz</p><p>= 4xy+2xyz</p><p>Bậc của đa thức trên là bậc của hạng tử cao nhất 2xyz và bằng 3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào emKim N
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Biểu thức đại số,Bài 3: Đa thức
Bài giải chi tiết: 4xy+5xyz-3xyz

= 4xy+2xyz

Bậc của đa thức trên là bậc của hạng tử cao nhất 2xyz và bằng 3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận