Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai C

17 tháng 10 2022 14:22

câu hỏi

giúp em Ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 14:57

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Mai C</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 8, Chương Chất, nguyên tử và phân tử, Bài Đơn chất và hợp chất</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>C12H22O11 là hợp chất</p><p>PTK=12.12+22+16.11=342</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Mai C

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 8, Chương Chất, nguyên tử và phân tử, Bài Đơn chất và hợp chất

Lời giải chi tiết:

C12H22O11 là hợp chất

PTK=12.12+22+16.11=342

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .

0

Được xác nhận