Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia H

09 tháng 12 2019 14:21

câu hỏi

giúp em ạ (2x-y) (4x²-2xy+y²) -8x²(x-y)


0

3


Meo Ú

10 tháng 12 2019 12:45

= 8x^3 - y^3 -8x^3 +8x^2y = 8x^2y -y^3

Trần T

14 tháng 12 2019 10:57

(2x-y) (4x^2-2xy+y^2)-8x^2(x-y) =8x^3-y^3-8x^3+8x^2y =8x^2y-y^3 😉😉😉

Tinh N

14 tháng 12 2019 13:35

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)