Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

09 tháng 5 2023 16:57

câu hỏi

Giúp e vss

Giúp e vss

 

alt

7

2


Thảo P

15 tháng 5 2023 12:51

<p>Đây nha</p><p>&nbsp;</p>

Đây nha

 

alt

Thuyy T

15 tháng 5 2023 15:01

<p><i><strong>Đây nhé bạn</strong></i></p><p>&nbsp;</p>

Đây nhé bạn

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)

Bài 3 : Tìm x : a) (3,25−2/3x):((−7)/4)=−3 b) 7/4−3/4:x=7/16 c) 5/2−3/4x=4/5 d) 3/5x+(−1)/2=(−7)/10 e) 4/15:x+(−1)/3=5/9

8

Được xác nhận