Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

02 tháng 10 2022 15:24

câu hỏi

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 
 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 20:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 Chương đường tròn</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Dòng 1: R=5cm, d=3m, Vị trí: <strong>Không giao nhau</strong></p><p>Dòng 2: R=6cm, d=<strong>6cm</strong>, Vị trí: Tiếp xúc nhau</p><p>Dòng 3: R=4cm, d=7cm, Vị trí: <strong>Không giao nhau</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9 Chương đường tròn

Lời giải chi tiết như sau:

Dòng 1: R=5cm, d=3m, Vị trí: Không giao nhau

Dòng 2: R=6cm, d=6cm, Vị trí: Tiếp xúc nhau

Dòng 3: R=4cm, d=7cm, Vị trí: Không giao nhau

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận