Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

02 tháng 10 2022 15:28

câu hỏi

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Đăng D</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Hình học: Góc với đường tròn, Bài 5: Chu vi đường tròn và diện tích hình tròn<br>Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D
Đây là một bài tập thuộc Chương 3 - Hình học: Góc với đường tròn, Bài 5: Chu vi đường tròn và diện tích hình tròn
Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận