Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

02 tháng 10 2022 15:28

câu hỏi

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN

giúp e vs ạ bài: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Kẻ OH vuông góc với xy suy ra OH ≤ OA.&nbsp;</p><p>Mặt khác A nằm trong đường tròn (O;R) nên OA=R&nbsp;</p><p>=&gt; đpcm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 9, Chương 2 - Hình học: Đường tròn

Bài giải chi tiết:

Kẻ OH vuông góc với xy suy ra OH ≤ OA. 

Mặt khác A nằm trong đường tròn (O;R) nên OA=R 

=> đpcm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)