Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 9 2022 04:34

câu hỏi

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 04:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Trần&nbsp;Đ&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ     

 Đây là một bài tập thuộc Chương biểu thức

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận