Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

20 tháng 9 2022 04:19

câu hỏi

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 05:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Căn bậc 2</p><p>Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài Căn bậc 2

Bài giải chi tiết trên ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận