Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 15:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9&nbsp;</p><p>Đáp án: B<br>Bài giải chi tiết:</p><p><i><strong>How long have Catherine and henry been engaged?</strong></i></p><p><i><strong>⇒ When were Catherine and Henry engaged?</strong></i><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9 

Đáp án: B
Bài giải chi tiết:

How long have Catherine and henry been engaged?

⇒ When were Catherine and Henry engaged?
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)