Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

23 tháng 10 2022 23:29

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:08

Được xác nhận

<p>Xin chào Đăng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đáp án là D</p><p>Vì cặp chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch thì không phản ứng với nhau.</p><p>Mà NaNO3 không tác dụng với KCl, vì phương trình không hề tạo ra bất kỳ chất bay hơi, kết tủa hay điện ly yếu nào</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em,</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào Đăng D.

Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Vì cặp chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch thì không phản ứng với nhau.

Mà NaNO3 không tác dụng với KCl, vì phương trình không hề tạo ra bất kỳ chất bay hơi, kết tủa hay điện ly yếu nào

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em,

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em ạ

3

Được xác nhận

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)