Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

21 tháng 9 2022 05:23

câu hỏi

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 10:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Nguyễn&nbsp;N&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn N    

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)