Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:53

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 17:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>3. C. much</p><p>4. B. any</p><p>5. D. any</p><p>6. A. little</p><p>7. D. little</p><p>8. C. little</p><p>9. A. few</p><p>10. C. a few</p><p>11. B. some</p><p>12. A. every</p><p>13. A. much</p><p>14. B. anything</p><p>15. C. too much</p><p>16. B. some</p><p>17. A. little</p><p>18. C. a lot of/little</p><p>19. A. Most</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết :  

3. C. much

4. B. any

5. D. any

6. A. little

7. D. little

8. C. little

9. A. few

10. C. a few

11. B. some

12. A. every

13. A. much

14. B. anything

15. C. too much

16. B. some

17. A. little

18. C. a lot of/little

19. A. Most

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the part underlined 1,A,nation B.hotel C,program D.answer

4

Lihat jawaban (1)