Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

23 tháng 10 2022 23:24

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

1

1


R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 06:35

<p>Xin chào em Ẩn D</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Đáp án đúng là: D</p><p>Giải thích: SO<sub>3</sub> và CO<sub>2</sub> là oxit axit nên tác dụng được với nước cho ra dung dịch axit.</p><p>BaO và CaO là oxit bazo của kim loại kiềm nên tác dụng được với nước cho ra dung dịch Bazo.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

Đáp án đúng là: D

Giải thích: SO3 và CO2 là oxit axit nên tác dụng được với nước cho ra dung dịch axit.

BaO và CaO là oxit bazo của kim loại kiềm nên tác dụng được với nước cho ra dung dịch Bazo.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận