Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:56

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 04:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>4. A. He doesn't drive as carefully as he used to.</p><p>5. D. Mai speaks English the most fluently in our group.</p><p>6. D. When you stop smoking, you'll begin to feel better.</p><p>7. B. Dave is the tallest student in the class.</p><p>8. B. The longer the delay was, the angrier the crowd became.</p><p>9. A. Although we tried very hard, we failed in the final match.</p><p>10. C. Old-age pensions may have risen considerably, but they haven't kept pace with the cost of living.</p><p>Ex.9:</p><p>1. C. The company might/may accept his application.</p><p>2. B. Every student must write an essay on the topic.</p><p>3. A. We needn't get a visa for Singapore.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

4. A. He doesn't drive as carefully as he used to.

5. D. Mai speaks English the most fluently in our group.

6. D. When you stop smoking, you'll begin to feel better.

7. B. Dave is the tallest student in the class.

8. B. The longer the delay was, the angrier the crowd became.

9. A. Although we tried very hard, we failed in the final match.

10. C. Old-age pensions may have risen considerably, but they haven't kept pace with the cost of living.

Ex.9:

1. C. The company might/may accept his application.

2. B. Every student must write an essay on the topic.

3. A. We needn't get a visa for Singapore.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn

30

Lihat jawaban (2)