Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:56

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 12:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>10. <strong>c. My mother used to read bedtime stories to me when I was young.</strong></p><p>13. <strong>d. All are correct.</strong></p><p>14. <strong>a. She is used to waking up early.</strong></p><p>16. <strong>a/d. She used to wear jeans.</strong></p><p>17. <strong>D. He has been absent from school for four days.</strong></p><p>18. <strong>B. She keeps breaking every conversation I have.</strong></p><p>Ex.3.</p><p>1. <strong>A. I will give you a ring the moment I receive the results.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

10. c. My mother used to read bedtime stories to me when I was young.

13. d. All are correct.

14. a. She is used to waking up early.

16. a/d. She used to wear jeans.

17. D. He has been absent from school for four days.

18. B. She keeps breaking every conversation I have.

Ex.3.

1. A. I will give you a ring the moment I receive the results.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận