Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 12:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>Ex.1.</strong></p><p>1. interested</p><p>2. exhausted</p><p>3. exciting&nbsp;</p><p>4. astonishing</p><p>5. embarrassed</p><p>6. tired</p><p>7. amazing&nbsp;</p><p>8. surprising</p><p>9. amusing&nbsp;</p><p>10. terrifying&nbsp;</p><p><strong>Ex.2.</strong></p><p>1. A. loved</p><p>2. C. animation</p><p>3. C. excited</p><p>4. D. wanted</p><p>5. A. ended</p><p><strong>Ex.3.</strong></p><p>1. C. vehicle</p><p>2. B. approached</p><p>3. B. sign</p><p>4. C. produced</p><p>5. B. needed</p><p><strong>Ex.4.</strong></p><p>1. A. thriller</p><p>2. A. however</p><p>3. C. Although</p><p>4. C. disgusting&nbsp;</p><p>5. D. Although</p><p>6. C. Although</p><p>7. D. stars</p><p>8. B. moving</p><p>9. B. in spite of&nbsp;</p><p>10. B. Despite</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh. 

Bài giải chi tiết:

Ex.1.

1. interested

2. exhausted

3. exciting 

4. astonishing

5. embarrassed

6. tired

7. amazing 

8. surprising

9. amusing 

10. terrifying 

Ex.2.

1. A. loved

2. C. animation

3. C. excited

4. D. wanted

5. A. ended

Ex.3.

1. C. vehicle

2. B. approached

3. B. sign

4. C. produced

5. B. needed

Ex.4.

1. A. thriller

2. A. however

3. C. Although

4. C. disgusting 

5. D. Although

6. C. Although

7. D. stars

8. B. moving

9. B. in spite of 

10. B. Despite

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người thi thố thế nào rồi 🤭.

19

Lihat jawaban (9)