Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

10 tháng 12 2022 08:29

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Chiều cao của cây là h = 1,7 + 20. tan 35° ≈ 15,7 m</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đăng D, 
Bài giải chi tiết:
Chiều cao của cây là h = 1,7 + 20. tan 35° ≈ 15,7 m


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận