Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

11 tháng 10 2022 10:27

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 12:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về các loại tính từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài 4:</p><p>1. old (tính từ miêu tả về tuổi)</p><p>2. excellent (tính từ miêu tả về ý kiến)</p><p>3. perfect (tính từ miêu tả về ý kiến)</p><p>4. new (tính từ miêu tả về tuổi)/ black, gray (tính từ miêu tả về màu sắc)</p><p>5. strange (tính từ miêu tả về ý kiến)</p><p>6. expensive (tính từ miêu tả về ý kiến)/ green tính từ miêu tả về màu sắc)/ Japanese (tính từ miêu tả về quốc tịch)</p><p>7. lovely (tính từ miêu tả về ý kiến)/ young (tính từ miêu tả về tuổi)</p><p>8. amazing (tính từ miêu tả về ý kiến)</p><p>9. large (tính từ miêu tả về kích thước)/ modern (tính từ miêu tả về tuổi)</p><p>10. firm (tính từ miêu tả về ý kiến)/ square (tính từ miêu tả về hình dáng)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về các loại tính từ.

Bài giải chi tiết:

Bài 4:

1. old (tính từ miêu tả về tuổi)

2. excellent (tính từ miêu tả về ý kiến)

3. perfect (tính từ miêu tả về ý kiến)

4. new (tính từ miêu tả về tuổi)/ black, gray (tính từ miêu tả về màu sắc)

5. strange (tính từ miêu tả về ý kiến)

6. expensive (tính từ miêu tả về ý kiến)/ green tính từ miêu tả về màu sắc)/ Japanese (tính từ miêu tả về quốc tịch)

7. lovely (tính từ miêu tả về ý kiến)/ young (tính từ miêu tả về tuổi)

8. amazing (tính từ miêu tả về ý kiến)

9. large (tính từ miêu tả về kích thước)/ modern (tính từ miêu tả về tuổi)

10. firm (tính từ miêu tả về ý kiến)/ square (tính từ miêu tả về hình dáng)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xin hỏi tôi có thể học các môn theo kiểu trò chơi hoặc câu hỏi được không

0

Lihat jawaban (1)