Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

23 tháng 10 2022 23:27

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 02:07

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Đăng D</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Chương Các loại hợp chất vô cơ, Bài Axit clohiđric</p><p>Lời giải chi tiết: ĐÁP ÁN A</p><p>Mg + 2HCl--&gt; MgCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub></p><p>KOH +HCl --&gt; KCl + H<sub>2</sub>0</p><p>CuO +2HCl --&gt; CuCl<sub>2</sub> +H<sub>2</sub>O</p><p>CaCO<sub>3</sub> +2HCl --&gt; CaCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O +CO<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Chương Các loại hợp chất vô cơ, Bài Axit clohiđric

Lời giải chi tiết: ĐÁP ÁN A

Mg + 2HCl--> MgCl2 + H2

KOH +HCl --> KCl + H20

CuO +2HCl --> CuCl2 +H2O

CaCO3 +2HCl --> CaCl2 + H2O +CO2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)