Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

23 tháng 10 2022 23:25

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

2

1


R. Roboteacher42

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 01:29

<p>Chào em <strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Chương Các loại hợp chất vô cơ, Bài Khái quát về oxit&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>đáp án A.5</p><p>K<sub>2</sub>O+CO--&gt;2K+CO<sub>2</sub></p><p>K<sub>2</sub>O+SO<sub>2</sub>--&gt;K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub></p><p>2CO+SO<sub>2</sub>--&gt;S+CO<sub>2</sub></p><p>CaO+CO--&gt;Ca+CO<sub>2</sub></p><p>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+3CO--&gt;2Al+3CO<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Chương Các loại hợp chất vô cơ, Bài Khái quát về oxit 

Lời giải chi tiết:

đáp án A.5

K2O+CO-->2K+CO2

K2O+SO2-->K2SO3

2CO+SO2-->S+CO2

CaO+CO-->Ca+CO2

Al2O3+3CO-->2Al+3CO2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)