Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

9

2

Được xác nhận

Đ. Châu

01 tháng 11 2022 09:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tập chọn câu có nghĩa tương tự.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>10. C (The last time I forwent a meal was two years ago)</p><p>11. C (This is the first time someone has challenged his authority)</p><p>12. C (I canceled subscribing to that magazine almost nine months ago)</p><p>15. A (Since my father saw the film for himself, he has stopped criticizing it)</p><p>16. The last time John last did some revision was spring term.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D, 

Đây là dạng bài tập chọn câu có nghĩa tương tự. 

Đáp án: 

10. C (The last time I forwent a meal was two years ago)

11. C (This is the first time someone has challenged his authority)

12. C (I canceled subscribing to that magazine almost nine months ago)

15. A (Since my father saw the film for himself, he has stopped criticizing it)

16. The last time John last did some revision was spring term. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 15:09

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Noone has challenged his authority before</p><p>=&gt; This is the first time <strong>his authority has been challenged.</strong><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9
Bài giải chi tiết:

Noone has challenged his authority before

=> This is the first time his authority has been challenged.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận