Square root
VBT
Calculator
magnet

Van A

03 tháng 1 2023 03:17

câu hỏi

Giúp e vs ạ

Giúp e vs ạ 

 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 13:46

Được xác nhận

Chào em Van A, Bài giải chi tiết: Để tập hợp A giao B bằng rỗng thì: m-1 > 2m+2 <=> m < -3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: c) (2x−6)/(x+2)&gt;0

0

Được xác nhận