Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

28 tháng 11 2022 02:31

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt
alt
alt

2

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 09:23

Chào em, Bài giải chi tiết: Yêu cầu đề bài kêu mình viết thành câu tường thuật (reported speech) He said "I have already read this book" -> He said that he had already read that book. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người thi thố thế nào rồi 🤭.

19

Lihat jawaban (9)

I didnt go to school yesterday, because I

4

Được xác nhận