Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

23 tháng 10 2022 23:28

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Đăng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đáp án là B</p><p>Phương trình hóa học:</p><p>2NaOH+CuCl2→Cu(OH)2+2NaCl</p><p>CuCl2+2AgNO3→Cu(NO3)2+2AgCl</p><p>CuCl2+Zn→ZnCl2+Cu</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em,</p>

Xin chào Đăng D.

Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.

Lời giải chi tiết:

Đáp án là B

Phương trình hóa học:

2NaOH+CuCl2→Cu(OH)2+2NaCl

CuCl2+2AgNO3→Cu(NO3)2+2AgCl

CuCl2+Zn→ZnCl2+Cu

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em,

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính khối lượng phân tử hydrogen

5

Được xác nhận