Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

23 tháng 10 2022 23:27

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 03:22

Được xác nhận

<p>Xin chào Đăng D.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đáp án là B.</p><p>MgO+2HCl-&gt;MgCl2+H2O</p><p>Mg(OH)2+2HCl-&gt;MgCl2+2H2O</p><p>MgCO3+2HCl-&gt;MgCl2+H2O+CO2</p><p>Mg+2HCl-&gt;MgCl2+H2</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em,</p>

Xin chào Đăng D.

Đây là câu hỏi thuộc hóa 9.

Lời giải chi tiết:

Đáp án là B.

MgO+2HCl->MgCl2+H2O

Mg(OH)2+2HCl->MgCl2+2H2O

MgCO3+2HCl->MgCl2+H2O+CO2

Mg+2HCl->MgCl2+H2

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em,

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hợp chất khí A nặng gấp 2 lần không khí. Khối lượng mol phân tử khí A là bao nhiêuBắt buộc trả lời. Văn bản một dòng.

6

Lihat jawaban (1)