Square root
VBT
Calculator
magnet

Ryouko A

04 tháng 12 2022 11:06

câu hỏi

Giúp e vs ạ

Giúp e vs ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:18

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Tổ hợp-Xác suất Bài giải chi tiết: Theo GT ta có: các mã đề 1,2,3,4 có số lượng lần lượt là: 4,4,4,3 Không gian mẫu là:27C2 Để 2 bạn cùng mã đề 1,2,3 là: 3.4C2 Để 2 bạn cùng mã đề 4 là: 3C2 Đáp án là:7/117 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận