Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

23 tháng 10 2022 23:27

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 02:02

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Đăng D</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Các loại hợp chất vô cơ, Bài Axit sunfuric</p><p>Lời giải chi tiết: ĐÁP ÁN A</p><p>Mg + 2H2SO4 --&gt; MgSO4 + 2H2O+3SO2</p><p>Cu(OH)2 + 2H2SO4 --&gt; CuSO4 + 3H2O+SO2</p><p>CuO + H2SO4 --&gt; CuSO4 + H2O</p><p>2FeO+4H2SO4 --&gt; Fe2(SO4)3+SO2+4H2O</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Đăng D

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 9, Các loại hợp chất vô cơ, Bài Axit sunfuric

Lời giải chi tiết: ĐÁP ÁN A

Mg + 2H2SO4 --> MgSO4 + 2H2O+3SO2

Cu(OH)2 + 2H2SO4 --> CuSO4 + 3H2O+SO2

CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O

2FeO+4H2SO4 --> Fe2(SO4)3+SO2+4H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)