Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

18 tháng 10 2022 14:55

câu hỏi

giúp e vs ạ

giúp e vs ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 17:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>3. C. It's the most ridiculous lie she has ever heard.</p><p>4. C. How long ago did he quit school?</p><p>5. C. She has been writing novels for four years.</p><p>6. A. It's the first time they have been to a Chinese restaurant.</p><p>7. A. The last time she was out was months ago.</p><p>8. B. How long ago did you find that job?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh.

Bài giải chi tiết :

3. C. It's the most ridiculous lie she has ever heard.

4. C. How long ago did he quit school?

5. C. She has been writing novels for four years.

6. A. It's the first time they have been to a Chinese restaurant.

7. A. The last time she was out was months ago.

8. B. How long ago did you find that job?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình đang cần rất gấp , làm ơn giải giúp

7

Lihat jawaban (1)